Kennis maken

Het kiezen van een coach is voor betrokkene een belangrijk besluit. Daarom starten we met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de coachvraag verdiept en de werkwijze toegelicht. Ook kijken we of er ‘een klik’ is. Wanneer je ervoor kiest om verder te gaan, ontvang je een voorstel voor een individueel ontwikkeltraject met bijbehorende offerte. Als jij en (eventueel) jouw organisatie zich hierin kunnen vinden, gaan we van start.

Individuele sessies

In de sessies ‘luister’ ik naar wat je laat zien, naar wat je zegt en ook naar wat niet gezegd wordt. In de coaching reflecteer je en ervaar je wat er in jou leeft. Hierbij werken we op meerdere lagen: op vaardigheids- en gedragsniveau en op overtuigings- en identiteitsniveau. Ik maak gebruik van diverse werkvormen, zoals bijvoorbeeld systemische opstellingen, voice dialogue, biografische opdrachten of kernkwadranten, passend bij de vraag en de persoonlijkheid van de deelnemer. In onze sessies geef ik thuisopdrachten mee voor verder zelfonderzoek en om het geleerde in de praktijk toe te passen. Om zo met nieuwe mogelijkheden je (werkend) leven vorm geven.

Terugblik en hoe verder

Het traject eindigt met een evaluatiegesprek met de gecoachte, en indien van toepassing met de leidinggevende en/of HR-verantwoordelijke. We kijken terug en stellen vast wat de zichtbare resultaten zijn, wat gelukt is en wat nog niet. Ook kijken we vooruit naar wat nodig is. Indien gewenst, geef ik advies voor 'hoe verder'.