Ieder individu draagt de kenmerken van het grotere geheel in zich. En elk systeem, zoals het familiesysteem en het organisatiesysteem, heeft eigen dynamieken. Deze veelal verborgen dynamieken blijken ons gedrag in hoge mate te bepalen en worden in een opstelling zichtbaar. Zo geeft een opstelling een andere blik op de biografische oorzaken van aangeleerd gedrag. Bovendien geeft de ervaring van de opstelling een ingang naar nieuw gedrag.

Elke opleidingsdag heeft een eigen thema dat in de ochtend onderzocht wordt. In de middag wordt er gewerkt met vragen van deelnemers. Hierbij krijg je inzicht in de volgende drie wetmatigheden: 1. de eigen plek in je systeem van herkomst; 2. de balans tussen geven en nemen en 3. de wetten van ordening. Het ervaren en het voelen in de opstelling werkt diep door bij de deelnemer en draagt bij aan duurzame verandering. Kwesties die ‘in de onderstroom’ spelen worden zichtbaar zodat er ‘op de bovenstroom’ anders gevaren kan worden.

Deze leergang is bedoeld voor professionals, leidinggevenden, coaches, trainers en hr-functionarissen. Jaarlijks zijn er tien opleidingsplaatsen beschikbaar. Bel of mail gerust voor meer informatie hierover.