Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling maakt in één oogopslag helder welke plek jij inneemt in je gezin van herkomst. Onderlinge relaties tussen familieleden bestaan bij de gratie van dynamieken. Bijvoorbeeld: de één geeft en de ander neemt; de één zorgt en de ander wordt verzorgd; de één doet z’n best om het goed te doen, de ander is kritisch uit angst dat het verkeerd gaat; de één trekt en de ander duwt.

We zijn gewend aan die dynamieken en daarom vallen ze niet meer op. Verborgen dynamieken zoals we die in ons gezin van herkomst hebben aangetroffen, blijken ons gedrag in hoge mate te bepalen. In nieuwe omgevingen met andere mensen, zoals op school en later in ons werk, blijken we diezelfde gedragspatronen te herhalen, vaak onbewust. In een familieopstelling worden die verborgen dynamieken zichtbaar. Vervolgens kun je ervaren hoe het is om een andere, misschien wel veel betere, plek in te nemen. Deze ervaring geeft diepgaand inzicht waar woorden niet tegen op kunnen.